Pssst. We need your support!

CharacterPop survives on your patronage. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features
User Thumbnail

detuchantu

Popping since 4 years ago


Showing 1 – 12 of 22 stories next page

泰 tranquil

Mùa xuân (春) không nắng (日) trên dòng nước (氺), Hùng vĩ, rộng lớn (太 : thái), lại bình yên (泰 : thái).
by detuchantu

多 many

Làm đêm (夕 : tịch) rồi lại làm đêm (夕 : tịch), Việc nhiều (多 : đa) như thế ngày sao đủ dùng.
by detuchantu

來 come

Hai người (人 : nhân) cùng trèo cây (木 : mộc) cao, Trèo chưa tới ngọn mà như đến (來 : lai) rồi.
by detuchantu

富 wealthy

Trong nhà (宀 : miên) có một miệng (口 : khẩu) ăn, Ruộng thời một khoảnh (田 : điền) quanh năm dư thừa (富 : phú)
by detuchantu

  • 1
  • 2